Dvoudenní splutí řeky Sázavy 20 -21.4.2019

28.12.2018 12:14

Splutí Sázavy s přespáním na místě ještě nedomluveným.